คณะเยี่ยมชมจาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

22 February 2018

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.   คณะนักศึกษา และอาจารย์ ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าเยี่ยมชมบริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด   โดยมีคุณพรนิสา ภิญโญ และ คุณชัชพล หลิมลัทธพล ผู้บริหารสายงานการพาณิชย์ ให้การต้อนรับ

 

Connect with us

Social Media Channels