คณะเยี่ยมชมจาก สถาบันยานยนต์

19 April 2018เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561  คุณอดิศักดิ์  โรหิตะศุน   ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์   พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร   เข้าเยี่ยมชมบริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด   โดยมีคุณกรกฤช จุฬางกูร ประธานบริหาร, คุณพูลศักดิ์ วุฒิกุล  ผู้อำนวยการสายงาน R&D - Quality , ผู้บริหาร และเจ้าหนัาที่ด้านการวิจัย และพัฒนา ให้การต้อนรับ

Connect with us

Social Media Channels