ร่วมงานกับซัมมิท
SUMMIT AUTO BODY INDUSTRY
การทำงานกับซัมมิท ท่านจะได้ร่วมงานกับบุคลากรซึ่งมีความสนใจที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ
ความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งของบุคลากรเหล่านี้  ในการปรับปรุงวิธีการทำงาน
 เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
ซึงเป็นหนึ่งในหลายเหตุผล ที่ซัมมิทได้รับการขนานนามให้เป็น  
“อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเพื่อสังคมที่มีการเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง”

 


สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์
• เครื่องแบบพนักงาน
• รถรับ - ส่ง
• อาหารกลางวัน
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน และครอบครัว
• ประกันชีวิต
• โบนัสประจำปี
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• เงินช่วยเหลือกรณีสมรส
• เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร
• เงินเกษียณอายุ
• เบี้ยเลี้ยงกรณีทำงานภายนอก
• เงินยืมฉุกเฉิน
• ลาทำบัตรประชาชน
• ลาเพื่อการศึกษาบุตร
• ลาสมรส
• ลาอุปสมบท

1ตำแหน่ง

Accounting Officer

ประสบการณ์ : 0-2 years

รายละเอียดงาน

ประเภท :Full Time

สถานที่ทำงาน :Summit Auto Body Industry Co.,Ltd., Samutprakarn

เงินเดือน(บาท) :Negotiable

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Monitoring in accounting for sister company of SUMMIT Group
 • Making financial statement report and financial closing for sister company of SUMMIT Group
 • Record and adjust accounting transaction
 • Check financial statement and submission of tax filling monthly
 • Making and check both of account payable and receivable for sister company of SUMMIT Group

1ตำแหน่ง

Finance Audit (Import -Export)

ประสบการณ์ : 3 years

รายละเอียดงาน

ประเภท :Full Time

สถานที่ทำงาน :Summit Auto Body Industry Co.,Ltd., Samutprakarn

เงินเดือน(บาท) :Negotiable

หน้าที่รับผิดชอบ

 • มีความรู้ , ประสบการณ์และเคยติดต่อประสานงานกับทางธนาคารในด้านต่าง ๆ ดังนี้  ด้าน  Import  ตั๋ว  D/A , L/C  / ด้าน  Export ตั๋ว  T/T / ด้านการจอง  Forward Contract และ Exchange Rate
 • ตรวจสอบเอกสารด้าน Import – Export (ชุดจ่ายค่าภาษีกรมศุลกากร, ชุดจ่ายค่า Freight ของ บริษัท Shipping )

1ตำแหน่ง

Human Resource Manager (Department Level)

ประสบการณ์ : 10 years

รายละเอียดงาน

ประเภท :Full Time

สถานที่ทำงาน :Summit Laemchabang Auto Body Work Co., Ltd., Chonburi

เงินเดือน(บาท) :Negotiable

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Overall control of Human Resource & general administrative functions including policies & regulations, compensation, Provident fund
 • Labor Union management
 • Welfare (transportation, canteen, uniform)
 • Deliver a human resources plan and personnel management policies and procedures
 • Develop KPI system and performance management system
 • Advise and guide on pay related matters: pay reviews and reward projects
 • Guarantee the reliability of the compensation matters, while monitoring payroll, welfare & benefit programs, and analyzing organizational pay practices to be in line with the employment market.
 • Handle the full-cycle recruitment for positions with the support production.
 • Build up a positive corporate culture to strengthen employees’ morale and enhance the engagement of all staff in the organization by proposing and organizing events/activities.
 • Benchmark HR trends and advise on potential areas of internal improvement.
 • Liaise with other HR colleagues within the Group to share and implement HR best practices.
 • Support information and various projects assigned by Top Management.

5ตำแหน่ง

QA Engineer

ประสบการณ์ : 0-2 years

รายละเอียดงาน

ประเภท :Full Time

สถานที่ทำงาน :Summit Auto Body Industry Co.,Ltd., Samutprakarn

เงินเดือน(บาท) :Negotiable

หน้าที่รับผิดชอบ

 • To gather warranty information in the field such as customer's claim information, result of investigation of warranty part and sharing ratio of claim charge back.
 • To coordinate with QA team and involved team in order to conclude final responsibility.
 • To cooperate and negotiate with supplier in order to share the responsibility of claim.
 • To summarize and send the warranty charge back report to supplier by monthly.
 • To prepare warranty report by weekly and monthly.
 • To follow up countermeasure effectiveness after take countermeasure/corrective action.
 • To follow up the warranty cost reduction with concern divisions.
 • To summarize warranty analysis report by monthly.
 • To take care warranty document in order to follow TS16949.

1ตำแหน่ง

วิศวกรออกแบบ (Design Engineer)

ประสบการณ์ : 2-3 years

รายละเอียดงาน

ประเภท :Full Time

สถานที่ทำงาน :Summit Auto Body Industry, Samutprakarn

เงินเดือน(บาท) :Negotiable

หน้าที่รับผิดชอบ

 • To create the basic design parts in accordance to new model conceptual design by CATIA or NX.
 • Be part of the team to design and develop product according to company procedures and agreement with customer.
 • Perform R&D jobs day to day, break down and project jobs- to reach department goals.
 • Final improve product design to meet customer requirement.
 • Preparation topic test requirement.
 • Make document and engineering report R&D project.

Connect with us

Social Media Channels