ร่วมงานกับซัมมิท
SUMMIT AUTO BODY INDUSTRY
การทำงานกับซัมมิท ท่านจะได้ร่วมงานกับบุคลากรซึ่งมีความสนใจที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ
ความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งของบุคลากรเหล่านี้  ในการปรับปรุงวิธีการทำงาน
 เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
ซึงเป็นหนึ่งในหลายเหตุผล ที่ซัมมิทได้รับการขนานนามให้เป็น  
“อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเพื่อสังคมที่มีการเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง”

 


สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์
• เครื่องแบบพนักงาน
• รถรับ - ส่ง
• อาหารกลางวัน
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน และครอบครัว
• ประกันชีวิต
• โบนัสประจำปี
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• เงินช่วยเหลือกรณีสมรส
• เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร
• เงินเกษียณอายุ
• เบี้ยเลี้ยงกรณีทำงานภายนอก
• เงินยืมฉุกเฉิน
• ลาทำบัตรประชาชน
• ลาเพื่อการศึกษาบุตร
• ลาสมรส
• ลาอุปสมบท

1ตำแหน่ง

Accounting Manager (Working at Summit Auto Tech)

ประสบการณ์ : 5 years

รายละเอียดงาน

ประเภท :Full Time

สถานที่ทำงาน :Summit Auto Tech Industry Co.,Ltd., Samutprakarn

เงินเดือน(บาท) :Negotiable

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Manage, control and ensure plant accounting activities and procedures conform to generally accepted accounting principles.
 • Prepare monthly financial reports with all needed financial and costing analysis comparing with Budget and KPIs.
 • Provide needed support Director and other Departments Head in developing financial and budget policies and procedures.
 • Ensure that all financial transactions are handled and processed in-line with the approved policies and procedures.
 • Develop the necessary management reports to support operational business decisions.
 • Support project teams to ensure costs are controlled within Budget and Authority, and that cost control is maintained from inception to completion.
 • Recommend benchmarks for measuring the financial and operating performance of divisions and departments with competitor.

1ตำแหน่ง

Finance Audit (Import -Export)

ประสบการณ์ : 3 years

รายละเอียดงาน

ประเภท :Full Time

สถานที่ทำงาน :Summit Auto Body Industry Co.,Ltd., Samutprakarn

เงินเดือน(บาท) :Negotiable

หน้าที่รับผิดชอบ

 • มีความรู้ , ประสบการณ์และเคยติดต่อประสานงานกับทางธนาคารในด้านต่าง ๆ ดังนี้  ด้าน  Import  ตั๋ว  D/A , L/C  / ด้าน  Export ตั๋ว  T/T / ด้านการจอง  Forward Contract และ Exchange Rate
 • ตรวจสอบเอกสารด้าน Import – Export (ชุดจ่ายค่าภาษีกรมศุลกากร, ชุดจ่ายค่า Freight ของ บริษัท Shipping )

1ตำแหน่ง

Maintenance Engineer

ประสบการณ์ : 1-3 years

รายละเอียดงาน

ประเภท :Full Time

สถานที่ทำงาน :Summit Laemchabang Auto Body Work Co., Ltd., Rayong

เงินเดือน(บาท) :Negotiable

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Set up the improvement program for improving the machine utilization.
 • Maintain and improve the predictive maintenance system to meet the business unit target.
 • Sourcing the new material/spare parts for the machines.
 • Develop and modify the current machines to support the new requirements.
 • Install and setup the new equipment for operation.
 • Manage and improve the technicians skill to support the production demand.
 • Work and conduct the important program for develop the technician knowledge and skill.
 • Improve and develop the tool/fixtures for production.

1ตำแหน่ง

Human Resource Manager (Department Level)

ประสบการณ์ : 10 years

รายละเอียดงาน

ประเภท :Full Time

สถานที่ทำงาน :Summit Laemchabang Auto Body Work Co., Ltd., Choburi

เงินเดือน(บาท) :Negotiable

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Overall control of Human Resource & general administrative functions including policies & regulations, compensation, Provident fund
 • Labor Union management
 • Welfare (transportation, canteen, uniform)
 • Deliver a human resources plan and personnel management policies and procedures
 • Develop KPI system and performance management system
 • Advise and guide on pay related matters: pay reviews and reward projects
 • Guarantee the reliability of the compensation matters, while monitoring payroll, welfare & benefit programs, and analyzing organizational pay practices to be in line with the employment market.
 • Handle the full-cycle recruitment for positions with the support production.
 • Build up a positive corporate culture to strengthen employees’ morale and enhance the engagement of all staff in the organization by proposing and organizing events/activities.
 • Benchmark HR trends and advise on potential areas of internal improvement.
 • Liaise with other HR colleagues within the Group to share and implement HR best practices.
 • Support information and various projects assigned by Top Management.

1ตำแหน่ง

QA Manager

ประสบการณ์ : 8 years

รายละเอียดงาน

ประเภท :Full Time

สถานที่ทำงาน :Summit Laemchabang Auto Body Work Co., Ltd., Chonburi

เงินเดือน(บาท) :Negotiable

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Responsible for all Quality Assurance and Quality Control
 • Implement quality control processes and procedures to meet and exceed customer’s standard
 • Implement a program continuous improvement as it relayed to QA and QC
 • Develop the necessary quality assurance document and report
 • Provide leadership and training for all QA/QC personnel that will assure all personnel are working to the same quality standards
 •  Audit internal and external quality inspection processes and result
 • To summarize warranty analysis report by monthly.
 • To take care warranty document in order to follow TS16949.
 • To action as ISO14000/OHSAS18001
 • Keep company secret
 • Any job for assignment

1ตำแหน่ง

วิศวกรออกแบบ (Design Engineer)

ประสบการณ์ : 2-3 years

รายละเอียดงาน

ประเภท :Full Time

สถานที่ทำงาน :Summit Auto Body Industry, Samutprakarn

เงินเดือน(บาท) :Negotiable

หน้าที่รับผิดชอบ

 • To create the basic design parts in accordance to new model conceptual design by CATIA or NX.
 • Be part of the team to design and develop product according to company procedures and agreement with customer.
 • Perform R&D jobs day to day, break down and project jobs- to reach department goals.
 • Final improve product design to meet customer requirement.
 • Preparation topic test requirement.
 • Make document and engineering report R&D project.

5ตำแหน่ง

Marketing & Sales Engineer/Engineer Coordinator

ประสบการณ์ : 0-5 years

รายละเอียดงาน

ประเภท :Full Time

สถานที่ทำงาน :Summit Auto Body Industry, Samutprakarn

เงินเดือน(บาท) :Negotiable

หน้าที่รับผิดชอบ

 • To be coordinator between company and customer follow sales plan.
 • To be representative of company to support customer requests. (Quality, Delivery, Cost and New Project)
 • To plan and solve a problem or complain from customer.
 • To summarize the customer requirement in order to discuss with other Division.
 • Ensure that the job operation can be support customer’s satisfaction.
 • Other duties assigned by Manager.

1ตำแหน่ง

Human Resource Manager

ประสบการณ์ : 5 years

รายละเอียดงาน

ประเภท :Full Time

สถานที่ทำงาน :Summit Auto Body Industry Co.,Ltd., Ayutthaya

เงินเดือน(บาท) :Negotiable

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Taking in charge of a variety of assignments in Legal, Compensation & Welfare, Employees Relations, Recruitment, Retention and HRIS administration.
 • Update HR policies and procedures on a timely basis, ensure compliance, and meet statutory requirements of local labor law as well as the needs and requirements of the operation.
 • Collect data and provide relevant reports, dashboards and analysis on key HR metrics, to get a clear picture of the HR activities.
 • Guarantee the reliability of the compensation matters, while monitoring payroll, welfare & benefit programs, and analyzing organizational pay practices to be in line with the employment market.
 • Handle the full-cycle recruitment for positions with the support production.
 • Build up a positive corporate culture to strengthen employees’ morale and enhance the engagement of all staff in the organization by proposing and organizing events/activities.
 • Benchmark HR trends and advise on potential areas of internal improvement.
 • Liaise with other HR colleagues within the Group to share and implement HR best practices.
 • Support information and various projects assigned by Top Management.

1ตำแหน่ง

Production Manager (Tooling & Die)

ประสบการณ์ : 5-10 years

รายละเอียดงาน

ประเภท :Full Time

สถานที่ทำงาน :Summit Laemchabang Auto Body Work Co., Ltd., Rayong

เงินเดือน(บาท) :THB 55,000 - 70,000 (Negotiable)

หน้าที่รับผิดชอบ

 • To follow up, conclude and make a report about progress to make of tool, machine and equipment by weekly report.
 • To follow up and maintain in case of engineering change from customers.
 • To review concept of D/S and DWG D/S Die, Jig, CF, Tool at assembly point before making tool.
 • Trial New Model Project with customer and make a decision with customer
 • Data Part Adjustment/Improvement accordingly with customer’s require
 • Management Manpower, budget and any function depend on Company Policy
 • Control Budget under Cost Reduction Activity
 • Maintain and maintenance Tooling Jig/Die/Mold within manufacturing process for smoothly production

Connect with us

Social Media Channels