คณะเยี่ยมชมจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ตาก

31 August 2017

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น.  คณะเยี่ยมชมจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ตาก  เข้าเยี่ยมชมบริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด  


                                                          

Connect with us

Social Media Channels