คณะเยี่ยมชมจาก Aichi Steel School ญี่ปุ่น

13 November 2018

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.   คณะนักเรียน และ อาจารย์จาก Aichi Steel School, Nagoya ประเทศญี่ปุ่น  เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต  โดยมีคุณกิตติ์ธัญญา เลิศถิรหมื่นเดช ผู้จัดการฝ่าย Corporate Affairs และผู้บริหารสายงานโรงงาน ให้การต้อนรับ
 

Connect with us

Social Media Channels