ร่วมงานกับซัมมิท
SUMMIT AUTO BODY INDUSTRY
การทำงานกับซัมมิท ท่านจะได้ร่วมงานกับบุคลากรซึ่งมีความสนใจที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ
ความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งของบุคลากรเหล่านี้  ในการปรับปรุงวิธีการทำงาน
 เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
ซึงเป็นหนึ่งในหลายเหตุผล ที่ซัมมิทได้รับการขนานนามให้เป็น  
“อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเพื่อสังคมที่มีการเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง”

 


สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์
• เครื่องแบบพนักงาน
• รถรับ - ส่ง
• อาหารกลางวัน
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน และครอบครัว
• ประกันชีวิต
• โบนัสประจำปี
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• เงินช่วยเหลือกรณีสมรส
• เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร
• เงินเกษียณอายุ
• เบี้ยเลี้ยงกรณีทำงานภายนอก
• เงินยืมฉุกเฉิน
• ลาทำบัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่
• ลาเพื่อการศึกษาบุตร
• ลาสมรส
• ลาอุปสมบท

1ตำแหน่ง

Internal Audit Officer / Finance Audit Officer

ประสบการณ์ : 2 years

รายละเอียดงาน

ประเภท :Full Time

สถานที่ทำงาน :Summit Auto Body Industry Co., Ltd., samutprakarn

เงินเดือน(บาท) :Negotiable

หน้าที่รับผิดชอบ

- ควบคุม ดูแล ตรวจสอบเอกสารก่อนทำการจ่ายเงินของบริษัทในกลุ่ม Summit Group
        - จำนวนเงิน
        - Due การชำระเงิน
        - Credit Term
        - ลายเซ็นต์ผู้จ่ายและผู้รับเงิน
        - ลายเซ็นต์ผู้อนุมัติ P/O
        - เอกสารประกอบการจ่ายอื่น ๆ เช่น Inv, P/R, ใบเสนอราคา, ใบรับวางบิล
- เปรียบเทียบภาพรวมค่าใช้จ่ายของบริษัท ในกลุ่ม Summit Group ประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์งานต่าง ๆ จากระบบ SAP
ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ฝ่ายบัญชี, ฝ่ายจัดซื้อ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

Connect with us

Social Media Channels