ซัมมิท รับมอบงานติดตั้งโซลาร์รูฟ ขนาด 1 เมกะวัตต์

08 April 2021


 
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564  บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี  จำกัด  โดยนายกรกฤช จุฬางกูร ประธานบริหาร รับมอบงานติดตั้งแผงโซลาร์รูฟขนาด 1 เมกะวัตต์ จากบริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด  โดยนายฟลอเรน เบนโฮล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  เพื่อใช้ในโรงงาน ถนนบางนา-ตราด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนพื้นที่หลังคาโรงงาน ขนาด 5,000 ตารางเมตร
 
ในการดำเนินการติตตั้งครั้งนี้จะช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้า และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนั้นแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหมุนเวียน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 
 

Connect with us

Social Media Channels