เกี่ยวกับบริษัท
SUMMIT AUTO BODY INDUSTRY


  ​เราจะเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นด้านนวัตกรรม ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อตอบโจทย์การเป็นองค์กรที่น่าอยู่ และเป็นที่ยอมรับของสังคม 
ภายใต้การดำเนินงานแบบธรรมาภิบาล

 
 
ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี หรือ  "ซัมมิท"   ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2529 เพื่อรองรับความต้องการด้านชิ้นส่วนยานยนต์ และ ตัวถังรถยนต์ของลูกค้า  ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของกลุ่มบริษัซัมมิท ตลอด 37 ปี ด้วยความสามารถ และศักยภาพในการผลิตแม่พิมพ์เป็นของตัวเอง รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยี และ คุณภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี เป็นผู้นำด้านการผลิตชิ้นส่วน และตัวถังรถยนต์ของประเทศไทย โดยทุกๆ โรงงานของ ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี ได้ผ่านการรองรับรองคุณภาพ   IATF 16949:2016   ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานล่าสุดในอุตสาหกรรมยานยนต์
 
ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี เน้นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับลูกค้า โดยใช้การทำงานแบบ Supply Chain เพื่อถือว่า ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี และลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน อีกทั้งยังใช้หลักพลังงานประสาน (Unity of Power) ในการทำงาน ได้แก่ เครื่องจักรคุณภาพสูง เทคโนโลยีที่ทันสมัย บุคลากรที่มีความชำนาญเปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์ ความร่วมมือในการประสานงานให้โครงการต่างๆ ลุล่วงตามเป้าหมาย ซึ่งขับเคลื่อนด้วยระบบการทำงานตามมาตรฐานสากล และการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยหลักการทำงานทั้งหมดนี้ทำให้ ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

 
                    
                   
การเติบโต กลุ่มซัมมิท
 
​​พ.ศ. 2505 
คุณสรรญเสริญ จุฬางกูร ประธานกรรมการ  เริ่มก่อตั้งร้านสามมิตรชัยกิจด้วยธุรกิจซ่อมเบาะรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เพียง 1 คูหา ณ ถนนทรัพย์ สี่พระยา กรุงเทพมหานคร
 
พ.ศ. 2515 
ก่อตั้งกลุ่มบริษัทซัมมิท โดยมีหุ้นส่วนเป็นคนไทยทั้งหมด  ภายใต้ชื่อ ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี กิจการเริ่มแรกของบริษัท คือ การผลิตเบาะสำหรับมอเตอร์ไซต์ และชิ้นส่วนภายในรถยนต์ ถือเป็นก้าวแรกของกลุ่มบริษัทซัมมิท ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

พ.ศ. 2529 
กลุ่มบริษัทซัมมิท ขยายธุรกิจสู่การผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ (Body Parts) ภายใต้ชื่อบริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี บนถนนบางนา-ตราด สมุทรปราการ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่  ศูนย์กลางด้านวิศกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ และ แม่พิมพ์ ศูนย์กลางในการวิจัย พัฒนา (R&D) / ศูนย์กลางห้องปฎิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ครบวงจร


พ.ศ. 2537 
เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ภายในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
 
พ.ศ. 2547 
เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จำกัด (สาขาระยอง) ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ภายในนิคมอุสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง
 
พ.ศ. 2550 
เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด (อยุธยา) ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ภายในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

พ.ศ. 2551 
จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา  ในรูปแบบบริษัทจำกัด บริษัท ซัมมิท อาร์แอนดี เซ็นเตอร์ จำกัด 

จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมพนักงาน  ในรูปแบบบริษัทจำกัด  บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ สกิลล์ เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์ จำกัด​

Connect with us

Social Media Channels