ร่วมงานกับซัมมิท
SUMMIT AUTO BODY INDUSTRY
การทำงานกับซัมมิท ท่านจะได้ร่วมงานกับบุคลากรซึ่งมีความสนใจที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ
ความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งของบุคลากรเหล่านี้  ในการปรับปรุงวิธีการทำงาน
 เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
ซึงเป็นหนึ่งในหลายเหตุผล ที่ซัมมิทได้รับการขนานนามให้เป็น  
“อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเพื่อสังคมที่มีการเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง”

 


สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์
• เครื่องแบบพนักงาน
• รถรับ - ส่ง
• อาหารกลางวัน
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน และครอบครัว
• ประกันชีวิต
• โบนัสประจำปี
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• เงินช่วยเหลือกรณีสมรส
• เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร
• เงินเกษียณอายุ
• เบี้ยเลี้ยงกรณีทำงานภายนอก
• เงินยืมฉุกเฉิน
• ลาทำบัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่
• ลาเพื่อการศึกษาบุตร
• ลาสมรส
• ลาอุปสมบท

1ตำแหน่ง

Internal Audit Officer / Finance Audit Officer

ประสบการณ์ : 2-8 years

รายละเอียดงาน

ประเภท :Full Time

สถานที่ทำงาน :Summit Auto Body Industry Co., Ltd., samutprakarn

เงินเดือน(บาท) :Negotiable

หน้าที่รับผิดชอบ

- ควบคุม ดูแล ตรวจสอบเอกสารก่อนทำการจ่ายเงินของบริษัทในกลุ่ม Summit Group
        - จำนวนเงิน
        - Due การชำระเงิน
        - Credit Term
        - ลายเซ็นต์ผู้จ่ายและผู้รับเงิน
        - ลายเซ็นต์ผู้อนุมัติ P/O
        - เอกสารประกอบการจ่ายอื่น ๆ เช่น Inv, P/R, ใบเสนอราคา, ใบรับวางบิล
- เปรียบเทียบภาพรวมค่าใช้จ่ายของบริษัท ในกลุ่ม Summit Group ประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์งานต่าง ๆ จากระบบ SAP
ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ฝ่ายบัญชี, ฝ่ายจัดซื้อ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดงาน

ประเภท :Full Time

สถานที่ทำงาน :Summit Auto Body Industry Co.,Ltd., Samutprakarn

เงินเดือน(บาท) :Negotiable

หน้าที่รับผิดชอบ

 • To be coordinator between company and customer follow sales plan.
 • To be representative of company to support customer requests. (Quality, Delivery, Cost and New Project)
 • To plan and solve a problem or complain from customer.
 • To summarize the customer requirement in order to discuss with other Division.
 • Ensure that the job operation can be support customer’s satisfaction.
 • Other duties assigned by Manager.

4ตำแหน่ง

Human Resource Manager (Work at Samutprakarn, Chonburi, Rayong, Ayutthaya)

ประสบการณ์ : 5 years

รายละเอียดงาน

ประเภท :Full Time

สถานที่ทำงาน :Summit Auto Body Industry Co.,Ltd., Samutprakarn

เงินเดือน(บาท) :Negotiable

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Taking in charge of a variety of assignments in Legal, Compensation & Welfare, Employees Relations, Recruitment, Retention and HRIS administration.
 • Update HR policies and procedures on a timely basis, ensure compliance, and meet statutory requirements of local labor law as well as the needs and requirements of the operation.
 • Collect data and provide relevant reports, dashboards and analysis on key HR metrics, to get a clear picture of the HR activities.
 • Guarantee the reliability of the compensation matters, while monitoring payroll, welfare & benefit programs, and analyzing organizational pay practices to be in line with the employment market.
 • Handle the full-cycle recruitment for positions with the support production.
 • Build up a positive corporate culture to strengthen employees’ morale and enhance the engagement of all staff in the organization by proposing and organizing events/activities.
 • Benchmark HR trends and advise on potential areas of internal improvement.
 • Liaise with other HR colleagues within the Group to share and implement HR best practices.
 • Support information and various projects assigned by Top Management.

Connect with us

Social Media Channels