ร่วมงานกับซัมมิท
SUMMIT AUTO BODY INDUSTRY
การทำงานกับซัมมิท ท่านจะได้ร่วมงานกับบุคลากรซึ่งมีความสนใจที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ
ความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งของบุคลากรเหล่านี้  ในการปรับปรุงวิธีการทำงาน
 เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
ซึงเป็นหนึ่งในหลายเหตุผล ที่ซัมมิทได้รับการขนานนามให้เป็น  
“อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเพื่อสังคมที่มีการเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง”

 


สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์
• เครื่องแบบพนักงาน
• รถรับ - ส่ง
• อาหารกลางวัน
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน และครอบครัว
• ประกันชีวิต
• โบนัสประจำปี
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• เงินช่วยเหลือกรณีสมรส
• เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร
• เงินเกษียณอายุ
• เบี้ยเลี้ยงกรณีทำงานภายนอก
• เงินยืมฉุกเฉิน
• ลาทำบัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่
• ลาเพื่อการศึกษาบุตร
• ลาสมรส
• ลาอุปสมบท

1ตำแหน่ง

ERP Application Supervisor

ประสบการณ์ : 3 yeaes

รายละเอียดงาน

ประเภท :Full Time

สถานที่ทำงาน :Summit Auto Body Industry , Samutprakan

เงินเดือน(บาท) :Negotiable

หน้าที่รับผิดชอบ

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการวิเคราะห์ กำกับ ดูแล จัดทำ และติดตามการทำงานในระบบต่าง ๆ ดังนี้

1. SAP Basis
    - Maintain / Update SAP Hardware
    - Administration of Operating System and database
    - Maintain SAP Background Activities
    - Administration of SAP Interface
    - System Monitoring

  2. SAP ABAP Programming & SAP WEB Programming
      - วิเคราะห์ ออกแบบและจัดวางระบบฐานข้อมูล พร้อมจัดทำโปรแกรมที่มีความซับซ้อน และให้การสนับสนุน ช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่เพื่อนร่วมงาน

 3. SAP Support or remote Support
      - Support ผู้ใช้งานระบบ SAP เกี่ยวกับปัญหาที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลาย Module พร้อมทั้งศึกษาแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาแบบถาวร

1ตำแหน่ง

Joint Venture General Manager

ประสบการณ์ : 10 years

รายละเอียดงาน

ประเภท :Full Time

สถานที่ทำงาน :Summit Auto Body Industry Co., Ltd., Samutprakarn

เงินเดือน(บาท) :Negotiable

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ​To manage, coordinate and control Accounting job of Joint Venture Follow Company’s policy.
 • To monitor, follow-up the job operation for accordance company’s system.
 • To Analyze and audit Accounts/Tax/Cash flow/Stock system and related documents.
 • To be consultant on Accounting/Tax/Cash flow/Stock system and related job.
 • To be representative of monthly meeting that related on shareholder and company’s board.
 • In part of approved team for payment consideration.
 • Ensure that the job operation is efficiency and also achieve company’s goal.

รายละเอียดงาน

ประเภท :Full Time

สถานที่ทำงาน :Summit Auto Body Industry Co.,Ltd., Samutprakarn

เงินเดือน(บาท) :Negotiable

หน้าที่รับผิดชอบ

 • To be coordinator between company and customer follow sales plan.
 • To be representative of company to support customer requests. (Quality, Delivery, Cost and New Project)
 • To plan and solve a problem or complain from customer.
 • To summarize the customer requirement in order to discuss with other Division.
 • Ensure that the job operation can be support customer’s satisfaction.
 • Other duties assigned by Manager.

1ตำแหน่ง

วิศวกรออกแบบ (Design Engineer)

ประสบการณ์ : 2-3 years

รายละเอียดงาน

ประเภท :Full Time

สถานที่ทำงาน :Summit Auto Body Industry, Samutprakarn

เงินเดือน(บาท) :Negotiable

หน้าที่รับผิดชอบ

 • To create the basic design parts in accordance to new model conceptual design by CATIA or NX.
 • Be part of the team to design and develop product according to company procedures and agreement with customer.
 • Perform R&D jobs day to day, break down and project jobs- to reach department goals.
 • Final improve product design to meet customer requirement.
 • Preparation topic test requirement.
 • Make document and engineering report R&D project.

Connect with us

Social Media Channels