ร่วมงานกับซัมมิท
SUMMIT AUTO BODY INDUSTRY
การทำงานกับซัมมิท ท่านจะได้ร่วมงานกับบุคลากรซึ่งมีความสนใจที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ
ความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งของบุคลากรเหล่านี้  ในการปรับปรุงวิธีการทำงาน
 เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
ซึงเป็นหนึ่งในหลายเหตุผล ที่ซัมมิทได้รับการขนานนามให้เป็น  
“อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเพื่อสังคมที่มีการเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง”

 


สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์
• เครื่องแบบพนักงาน
• รถรับ - ส่ง
• อาหารกลางวัน
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน และครอบครัว
• ประกันชีวิต
• โบนัสประจำปี
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• เงินช่วยเหลือกรณีสมรส
• เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร
• เงินเกษียณอายุ
• เบี้ยเลี้ยงกรณีทำงานภายนอก
• เงินยืมฉุกเฉิน
• ลาทำบัตรประชาชน
• ลาเพื่อการศึกษาบุตร
• ลาสมรส
• ลาอุปสมบท

4ตำแหน่ง

Marketing & Sales Manager (Thai or Japanese Nationality)

ประสบการณ์ : 5-10 years

รายละเอียดงาน

ประเภท :Full Time

สถานที่ทำงาน :Summit Auto Body Industry Co., Ltd., samutprakarn

เงินเดือน(บาท) :Negotiable

หน้าที่รับผิดชอบ

 • To be coordinator between company and customer follow sales plan.
 • To be representative of company to support customer requests. (Quality, Delivery, Cost and New Project)
 • To plan and solve a problem or complain from customer.
 • To summarize the customer requirement in order to discuss with other Division.
 • Ensure that the job operation can be support customer’s satisfaction.
 • Market research , provide the proposal and feasibility of the project.
 • Seeking and marketing for automotive parts of new customer, motorcycles, electronics and electro deposit painting (EDP).
 • Other duties assigned by Director.

2ตำแหน่ง

Recruitment Officer - Senior Officer

ประสบการณ์ : 3 Years

รายละเอียดงาน

ประเภท :Full Time

สถานที่ทำงาน :Eastern Seaboard Industrial Estate, Rayong

เงินเดือน(บาท) :Negotiable

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Search for the source of manpower supply with the right competencies.
 • Process and contact Labor Department or University or Institution to notice on board.
 • Arrange advertisement on internet under approved budget.
 • Conduct recruitment and selection such as screening resumes, skill testing and interviews to fill most qualified staff.
 • First interview with candidates before propose to next interviewer.
 • Conduct exit interview and summarize all related factors.
 • Prepare presentation for orientation program.
 • Conduct a part of Orientation Program for new staff.
 • Provide comments for relevant divisions on proper qualification of vacant positions.

1ตำแหน่ง

Accounting Manager

ประสบการณ์ : 5 years

รายละเอียดงาน

ประเภท :Full Time

สถานที่ทำงาน :LaemChabang, Chonburi

เงินเดือน(บาท) :Negotiable

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Manage, control and ensure plant accounting activities and procedures conform to generally accepted accounting principles.
 • Prepare monthly financial reports with all needed financial and costing analysis comparing with Budget and KPIs.
 • Provide needed support Director and other Departments Head in developing financial and budget policies and procedures.
 • Ensure that all financial transactions are handled and processed in-line with the approved policies and procedures.
 • Develop the necessary management reports to support operational business decisions.
 • Support project teams to ensure costs are controlled within Budget and Authority, and that cost control is maintained from inception to completion.
 • Recommend benchmarks for measuring the financial and operating performance of divisions and departments with competitor.

Connect with us

Social Media Channels