บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม


 

ห้องปฏิบัติการทดสอบ ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์ จำกัด
ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม สาขามิติ

 • Vernier caliper
 • Taper gauge
 • Steel ruler
 • Height gauge
 • Feeler gauge
 • Dial gauge
 • Dial test indicator
 • Radius gauge
 • Micrometer for external measurement
 • Depth gauge
 • Level gauge​​

 
ติดต่อสอบถาม :
คุณอัจฉรา บุบผามาลา
โทร. 0-2338-6000  ต่อ 1716, 1703   โทรสาร  0-2316-8798
E-mail : lc.sab@summitautogroup.comConnect with us

Social Media Channels